KMI AB

Nenna Olsson

  • Vinnare av ”SKAPA Award”, 1999 och 2002
  • Nominerad till ”Uppfinnarpriset” grundat av Nobelstiftelsen

KMI Kemimäklarna International AB är din samarbetspartner gällande återvinning!

KMI Kemimäklarna International AB (KMI AB nedan) har omvandlat tusentals ton restprodukter till värdefulla råvaror.
KMI AB samarbetar med länsstyrelser och företag med verksamhet inom industriavfall.
KMI AB utför certifikat till centrala myndigheter efter avslutat projekt.
Våra kunder är stora svenska industriföretag såväl som små företag men även svenska staten.

Kvantifierade resultat av projekt presenteras med helhetslösningar och lönsamma kalkyler.

KMI AB arbetar med nya innovationer, forskning, patent och utveckling kring återvinning, vilket ger lönsamma affärsidéer och ny teknik för avfallsbehandling.

KMI AB erbjuder konsult- och förmedlingstjänster avseende:

Skräddarsydda metoder för återvinning med patenterade metoder.
Arvode för KMIs patent eller metoder medför återkommande biprodukter där vi presenterar lönsamma idéer.
Projekt med innovativa metoder, ny teknik och/eller lönsamma affärsidéer för industriföretag, lokala och centrala myndigheter.


Utveckling av miljövänliga produkter.
Metoder för att återvinna produkter eller biprodukter som är svårplacerade, såsom råvaror, metaller, byggmaterial, kemikalier, papper, polymermaterial samt andra slags material och produkter.

Organiskt avfall, flytande avfall och biogödsel

En global metod för att behandla fast organiskt avfall, flytande avfall, biogödsel, slam och andra avfallsprodukter.


Återvinning upp till 100 %.
Var inte nöjd förrän en återvinning på minst 70% har uppnåtts!

För mer information kontakta Kemimäklarna International AB.

Vår styrka är att omvandla problem till möjligheter.

Förbered ditt företag för framtiden. Prova ett vitaliserande samarbete tillsammans med
Kemimäklarna International AB!