Produkter

Kemimäklarna International ABs produkter och patentsökta innovationer är:

KMI Green Products är baserad på naturliga oljor. Ni länkas till vår produktsida Läs mer!
Wipe & Shine. Ni länkas till vår produktsida Läs mer!
Limborttagningsmedel. Ni länkas till vår produktsida Läs mer!

För mer information om produkterna, klicka här! www.kmigreenproducts.com

Projekt

Global bearbetning av avfallsvätskor, slam eller organiskt avfall.
Återvinning av kväveabsorbenter och absorbenter.
Återvinning av katalysatorer.
Återvinning av avfall och råmaterial för icke-förorenande batterier.
För mer information kontakta Kemimäklarna International AB.