KMI

SMART KLIMATÅTERVINNING

Kemimäklarna International AB är din samarbetspartner gällande industriavfall.

Kemimäklarna International AB (KMI AB nedan) har omvandlat tusentals ton restprodukter till värdefulla råvaror eller produkter. Vi samarbetar med  stora och små företag som behöver återvinna avfall på ett smart och ekonomiskt sätt.
 KMI AB erbjuder totala lösningar med utforskning av smarta klimatåtervinningar utan utsläpp av miljö-, & hälsoskadliga luftföroreningar. Avfall kan återanvända eller återvinna till ex. råvaror eller nya produkter som säljs till l bästa priser.

 Alla projektresultat presenteras med helhetslösningar och lönsamma återvinningsmetoder på nytt och återvunnet material.

KMI AB arbetar med nya innovationer, forskning och utveckling kring avfallsminskning, vilket ger lönsamma affärsidéer och ny teknik för avfallsbehandling.

KMI AB arbetar med nya innovationer, forskning och utveckling av patentbara metoder, vilket ger lönsamma affärsidéer och ny teknik för avfallsbehandling.

KMI AB erbjuder konsult- och förmedlingstjänster avseende:

Skräddarsydda metoder för återvinning med patenterade metoder.
Konsultuppdrag  med återkommande biprodukter/avfall med lönsamma resultat.
Projekt med innovativa metoder, ny teknik eller lönsamma affärsidéer för industriavfall.

Utveckling av miljövänliga och klimatsmarta produkter: www.kmigreenproducts.com
Metoder för att återvinna produkter eller biprodukter som är svårplacerade, såsom råvaror, metaller, byggmaterial, kemikalier, papper, polymermaterial samt andra slags material och produkter.
Avfallsåtervinning upp till 90 %.
Var inte nöjd förrän avfallsåtervinningen kan uppnås högst.

För mer information kontakta Kemimäklarna International AB.

Vår styrka är att omvandla problem till möjligheter.

Förbered ditt företag för framtiden. Prova ett vitaliserande samarbete tillsammans med
Kemimäklarna International AB!

Läs mer om företaget Företagspresentation HÄR

Metod för hantering av organiskt material HÄR

Mer om KMI en presentation HÄR

För att komma i kontakt med oss: info(@)kemimaklarna.com
(utan parantes! denna finns med för att vi ska slippa spam och annat till denna adress)

Läs mer om våra produkter finns på: www.kmigreenproducts.com